986 27 11 87 info@avcalvario.org

Fotodenuncia

Infórmanos de tódalas incidencias que suceden no barrio a través deste fomulario. So tes que cubrir os teus datos, explicarnos cal é a incidencia e, se o desexas, adxuntar unha fotografía do acontecido. Intentaremos porlle solución o antes posible.