986 27 11 87 info@avcalvario.org
Vista a convocatoria de eleccións á Xunta Directiva da Asociación de Veciños do Calvario conforme ás normas electorais aprobadas o día 10 de xuño de 2019, e finalizado o prazo de presentación de candidaturas, ponse en coñecemento dos/as socios/as que so se presentou unha candidatura a cal, conforme ao disposto na lexislación vixente autorizou a esta Asociación de Veciños a publicación dos seus datos para os efectos do proceso electoral. A dita candidatura presentada é a seguinte.